Göz Altı Dolgusu

Yorgunluğu ve yaşı en fazla gösteren alanların başında göz çevresi gelir. Göz çevresi kırışıklıkları, göz altı çukuru, göz altı torbalanması bakışlarımızı yorgun ve yaşlı gösterir.

Bu problemin çözümünde üretilen profesyonel gözaltı dolguları bu problemleri oldukça başarılı olarak çözebilmektedir.

Hiç bir kanama ve morarma hatta acı olmadan cilt altına kanülle iyoni ucu kont iğnelerle yapılan uygulama ömrünün 1 yıla kadar koruyabilmektedir.